آموزشگاه زبان درنیکا

موسسه زبان درنیکا با هدف ارائه کیفیت و خدمات برتر نسبت به سایر
موسسات آموزشی تاسیس شده است برطرف کردن نقاط ضعف و ارتقا
نقاط قوت زبان آموزان زبان های انگلیسی و دیگر زبان ها با توجه به نیازهای
امروز از اهداف عالیه این موسسه می باشد. این اهداف عبارتند از :
. تاکید بر مکالمه و تقویت مهارت های گفتاری
. استفاده از برترین و باتجربه ترین اساتید آموزشی
. استفاده از برترین خدمات و ابزارهای آموزشی
. کنترل مستمر و دائم اساتید در طول دوره
. ارائه متنوع ترین دوره های آموزشی
کلاسهای گروهی در
فضایی دلپذیر
تدریس توسط اساتید
native
دوره های مکالمه و
بحث آزاد
رضایتمندی 100% شما

 

بهترین آموزشگاه زبان در دیباجی

Last chance to sign up for a course. We start 1st december

آموزشگاه درنیکا آموزشگاه زبان در دیباجی